Biogazownie Rolnicze – POLDANOR S.A.

Firma Poldanor przy utylizacji odpadów produkcji rolnej produkuje duże ilości energii elektrycznej i cieplnej. Swoją działalność rolniczą rozpoczęła w 1994 roku z areałem 3 300 ha oraz ze stadem podstawowym 1 726 loch. Dziś stado podstawowe liczy ponad 22 000 loch, a areał spółki powiększył się o ponad 10 000 ha. Przy …

Biogazownia rolnicza – Państwo Śmiechowscy

Biogazownia, którą  wybudowali, działa od sierpnia 2014 roku i pracuje  na produktach pochodzenia rolniczego z własnego gospodarstwa. Surowce dodatkowe pozyskiwane są od okolicznych przetwórców owoców i warzyw. 90 % wytworzonej energii elektrycznej sprzedawane jest do sieci działającemu na tym terenie operatorowi energetycznemu. Reszta energii przeznaczana jest na własne potrzeby.