Sieć EIP-AGRI

 

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) jest nowym narzędziem wspierania sektora rolnego i leśnego. Jego celem nadrzędnym jest zwiększenie wydajności, zrównoważona gospodarka oraz stworzenie możliwości rozwiązywania bieżących problemów takich jak silna konkurencja, niestabilne ceny na rynku, zmiany klimatyczne czy zaostrzone przepisy dotyczące ochrony środowiska.
EIP-AGRI koncentruje się na zawiązywaniu partnerstw oraz kontaktowaniu ze sobą osób z różnych specjalności w ramach sieci EIP-AGRI w celu prowadzenia prac ukierunkowanych na różne dziedziny w ramach grup operacyjnych oraz fokusowych EIP-AGRI. Różni „aktorzy” związani z unowocześnianiem rolnictwa – rolnicy, doradcy, jednostki gospodarcze sektora rolnego, organizacje pozarządowe oraz inni udziałowcy – podejmują wspólne działania, dzielą się pomysłami i zamieniają obecnie dostępną wiedzę na innowacyjne rozwiązania oraz wyniki, które będzie łatwo wdrożyć w codziennej praktyce.Jednocząc siły, każda z zaangażowanych stron będzie w stanie szybciej osiągać pożądane wyniki. EIP-AGRI będzie wspierać proces przekazywania istotnych, nowych rozwiązań innowacyjnych w zakresie rolnictwa na terenie całej UE.
EIP-AGRI jako narzędzie promocji innowacji w rolnictwie
Oznacza to, że jeżeli ekspert z Rumunii znajduje rozwiązanie dla problemów rolnika z Hiszpanii, naszym zadaniem jest przekazanie tej informacji w możliwie jak najkrótszym czasie do odbiorcy.
Europejska sieć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (European Network for Rural Development – ENRD) oraz EIP-AGRI współpracują w ramach związku europejskich sieci na rzecz rozwoju rolnictwa (European Rural Networks’ Assembly) od stycznia 2015 roku. Związek ten stanowi platformę, której celem jest określenie priorytetów i koordynacja działań wprowadzonych w ramach obu unijnych sieci.
Związek zrzesza kilka grup członków. Jedna z nich to stała podgrupa na rzecz innowacji w produkcji rolnej. Grupa ta w szczególności koncentruje się na działaniach sieci EIP-AGRI oraz pracach prowadzonych wspólnie z Punktem Kontaktowym EIP-AGRI w celu uruchomienia procesów innowacji w rolnictwie i leśnictwie europejskim pozwalających na prowadzenie zrównoważonej i wydajnej gospodarki.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *