Materiały informacyjne

Materiały informacyjne i do pobrania.

 

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)

 

Broszura - Razem możemy więcej - Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Katalog projektów związanych z innowacjami w rolnictwie

 

Redukcja emisji pochodzących z hodowli zwierząt