Relacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 2/2018 dla KSOW

W dniu 18.01.2018 r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyło się spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie operacji w ramach naboru nr 2/2018  dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Spotkanie otworzyła Ewa Szymańska, Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, życząc uczestnikom spotkania sukcesu w aplikowaniu o środki.

Alicja Łepek i Przemysław Górski – brokerzy innowacji, omówili zasady aplikowania o środki w tym naborze. W spotkaniu udział wzięło 10 osób, w tym przedstawiciele grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI z województwa pomorskiego, które aplikowały o środki w  naborze pilotażowym działania M16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach realizacji zadań Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich koordynują działania na poziomie wojewódzkim w zakresie Działanie 5. Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Działanie 5 ma służyć pomocy w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne. Grupy operacyjne, utworzone na potrzeby realizacji działania „Współpraca”, skupiają przedstawicieli rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych i innych zgodnie z PROW 2014-2020, działających na rzecz wdrażania projektów innowacyjnych.

 

W ramach realizacji tych zadań Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego:

a) zamieszcza ogłoszenie o konkursie na swoich stronach internetowych;

b) przyjmuje wnioski dotyczące operacji realizowanych na poziomie wojewódzkim w ramach działania 5;

c) przeprowadza ocenę formalną wniosków;

d) zamieszcza na swoich stronach internetowych listy operacji ocenionych przez CDR w zakresie dotyczącym województw, objętych wnioskami złożonymi w ramach działania 5;

e) zawiera umowę z partnerem KSOW na realizację operacji;

f) przyjmuje i rozpatruje wnioski o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW oraz refunduje te koszty.

 

Nabór wniosków trwać będzie do 6 lutego 2018r.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest http://podr.pl/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich/

Alicja Łepek

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *