Mobilne laboratorium i ścieżka edukacyjna – Włodzimierz Siemieniuk

 

 

 

 

 

W Sierakowicach w powiecie Kartuskim znajduje się gospodarstwo rolno-rybackie, którego właścicielem jest ichtiolog Włodzimierz Siemieniuk. Pan Włodzimierz gospodaruje w gospodarstwie rodzinnym, które funkcjonuje od 1990 roku. Dotychczas właściciele zajmowali się jedynie sprzedażą narybku wyhodowanego na własnych stawach oraz gospodarką rybacką na dzierżawionym jeziorze. Dziś gospodarstwo intensywnie się rozwija. Dzięki dofinansowaniu unijnemu (w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007 -2013), zakupiony został profesjonalny sprzęt do wykrywania źródeł zanieczyszczeń. Na podstawie przeprowadzanych pomiarów zostają opracowane mapy zbiorników i cieków wodnych oraz zanieczyszczeń w nich występujących.

Sprzęt wykorzystywany do pomiarów to między innymi:

  • Echo sonda z GPS –  urządzenie do tworzenia map dna zbiorników wodnych;
  • Miernik Wieloparametrowy – pozwala na szybkie poznanie parametrów wody, takich jak natlenienie wody, ph, zasolenie, umożliwia to lokalizację miejsca wpływu ścieków;
  • Kamera termowizyjna – temperatura ścieków jaki rozkładających się odpadów jest wyższa od temperatury otoczenia (wody) przez co można zidentyfikować niezauważalne gołym okiem źródła zanieczyszczeń oraz wysypiska;
  • GPS z oprogramowaniem – pozwala na dokładne oznaczenie na mapie miejsca ujścia ścieków, pozwala to na oszacowanie wielkości obszaru zanieczyszczonego i naniesienie danych na mapę.
  • Mikroskop i sprzęt do poboru prób – mikroskop wykorzystywany jest do badań laboratoryjnych a sprzęt do poboru prób pozwala pobrać i zabezpieczyć próbki na czas transportu do laboratorium.

 

W gospodarstwie znajduje się również nowo powstała ścieżka edukacyjna, na której można prześledzić poszczególne stadia hodowli ryb, oraz obejrzeć produkcję w terenie..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *