Biogazownie Rolnicze – POLDANOR S.A.

Firma Poldanor przy utylizacji odpadów produkcji rolnej produkuje duże ilości energii elektrycznej i cieplnej. Swoją działalność rolniczą rozpoczęła w 1994 roku z areałem 3 300 ha oraz ze stadem podstawowym 1 726 loch. Dziś stado podstawowe liczy ponad 22 000 loch, a areał spółki powiększył się o ponad 10 000 ha. Przy tak dużej produkcji gnojowicy i ciągle powiększającym się areale konieczne było podjęcie decyzji o racjonalnym zagospodarowaniu gnojowicy we własnym gospodarstwie. Dlatego firma Poldanor rozpoczęła program zakładający budowę łącznie 14 biogazowni przy swoich fermach trzody chlewnej. Pierwszą z nich uruchomiła w 2005 roku. Była to pierwsza biogazownia rolnicza w Polsce. Obecnie w firmie pracuje 8 biogazowni rolniczych – 4 w województwie pomorskim i 4  w zachodniopomorskim. Poldanor aktywnie współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się energią odnawialną. Utrzymuje stały kontakt z ośrodkami naukowo-badawczymi uczelni wyższych w Polsce oraz Danii, w zakresie promowania i rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. W biogazowniach przedsiębiorstwa produkowane jest rocznie około 55 000 MWh „zielonej” energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu ok. 18 000 gospodarstw domowych a osiągnięta dzięki temu redukcja emisji gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2 wynosi ponad 210 000 t. Z uwagi na wytwarzanie energii w kogeneracji w biogazowniach spółki Poldanor produkowane jest rocznie ok. 230.000 GJ ciepła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *