Relacja z warsztatów – konsultacji dla grup operacyjnych EPI

W dniu 05.07.2017r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się warsztaty w formie konsultacji indywidualnych dla przedstawicieli grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI z województwa pomorskiego. Głównym prowadzącym warsztaty był krajowy broker innowacji z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pan Ireneusz Drozdowski. Współprowadzącymi warsztaty byli pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu:  Katarzyna Jasińska – główny specjalista ds. ekonomiki, Marta Kara – koordynator SIR i Alicja Łepek – wojewódzki broker innowacji.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele czterech grup operacyjnych, a omawiane obszary tematyczne dotyczyły skrócenia łańcucha dostaw w rolnictwie, innowacyjnych rozwiązań w zakresie podniesienia dobrostanu zwierząt, innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz pszczelarstwa.

Konsultacje były doskonałą okazją do dyskusji związanej z tematyką powstania i funkcjonowania grupy operacyjnej w danym obszarze problemowym. Szczególny nacisk w trakcie konsultacji został położony na to, aby określić w jaki sposób wdrożenie podejmowanych innowacji przyczyni się do realizacji działania „Współpraca”. Omówiono również zagadnienia związane przebiegiem realizacji operacji, racjonalnością i celowością ponoszenia kosztów, planowanych do uzyskania rezultatów oraz zasad ich upowszechniania.

Alicja Łepek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *