Relacja z warsztatów dla przedstawicieli grup operacyjnych EPI.

W dniu 13.06.2017r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się warsztaty dla przedstawicieli grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI pt: „Innowacje w rolnictwie – działanie M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-20202”.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 5 grup operacyjnych z województwa pomorskiego.

Warsztaty otworzył dyrektor PODR Andrzej Dolny. Podkreślił on znaczenie innowacji i zwrócił  uwagę na fakt, że to właśnie grupy operacyjne wyznaczają kierunki rozwoju współczesnego rolnictwa.

Pierwszy wykład dotyczył działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020. Broker innowacji Alicja Łepek, omówiła  szczegółowe wytyczne związane z aplikacją o środki na finansowanie innowacji w rolnictwie oraz przedstawiła zasady konstruowania projektów z zakresu innowacji.

Drugi wykład przeprowadzony przez Mec. Agnieszkę Rolbiecką dotyczył zagadnień formalno-prawnych  związanych z funkcjonowaniem grup operacyjnych. Pani Mecenas zaprezentowała możliwe formy prawne funkcjonowania grup oraz zaproponowała konkretne rozwiązania odpowiednie dla obecnych grup mając na względzie zakres zadaniowy realizowanych operacji.

Po przerwie analizie poddane zostały druki dokumentów, które są niezbędne przy ubieganiu się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020. Marta Kara – koordynator sieci SIR, Katarzyna Jasińska – główny specjalista oraz Alicja Łepek omówiły kwestie dotyczące przygotowywania i wypełniania dokumentów aplikacyjnych, kwalifikowania kosztów oraz  wymogów związanych z realizacją operacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *