Innowacyjne Rolnictwo pomorza

Innowacyjne Rolnictwo pomorza

SIR - Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich

'

Brak jest utartych dróg do nowych kierunków. Odkrywaj z nami nowe.
Materiały informacyjne
Materiały informacyjne i do pobrania.          
Konkurs nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Ubiegaj się o wsparcie na poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” oraz ułatwianie tej współpracy.

SIR – Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR, funkcjonuje  w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i...
Innowacyjne rolnictwo – przykłady, inspiracje, wizje.
Kierunki i przykłady innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Aktualności

Relacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 2/2018 dla KSOW

W dniu 18.01.2018 r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyło się spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie operacji w ramach naboru nr 2/2018  dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Spotkanie otworzyła Ewa Szymańska, Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, życząc uczestnikom spotkania sukcesu w aplikowaniu o środki.

Alicja Łepek i Przemysław Górski – brokerzy innowacji, omówili zasady aplikowania o środki w tym naborze. W spotkaniu udział wzięło 10 osób, w tym przedstawiciele grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI z województwa pomorskiego, które aplikowały o środki w  naborze pilotażowym działania M16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach realizacji zadań Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich koordynują działania na poziomie wojewódzkim w zakresie Działanie 5. Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Działanie 5 ma służyć pomocy w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne. Grupy operacyjne, utworzone na potrzeby realizacji działania „Współpraca”, skupiają przedstawicieli rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych i innych zgodnie z PROW 2014-2020, działających na rzecz wdrażania projektów innowacyjnych.

 

W ramach realizacji tych zadań Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego:

a) zamieszcza ogłoszenie o konkursie na swoich stronach internetowych;

b) przyjmuje wnioski dotyczące operacji realizowanych na poziomie wojewódzkim w ramach działania 5;

c) przeprowadza ocenę formalną wniosków;

d) zamieszcza na swoich stronach internetowych listy operacji ocenionych przez CDR w zakresie dotyczącym województw, objętych wnioskami złożonymi w ramach działania 5;

e) zawiera umowę z partnerem KSOW na realizację operacji;

f) przyjmuje i rozpatruje wnioski o refundację kosztów poniesionych przez partnera KSOW oraz refunduje te koszty.

 

Nabór wniosków trwać będzie do 6 lutego 2018r.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest http://podr.pl/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich/

Alicja Łepek

Prezentacje Pomorskich Innowacyjnych Gospodarstw

Rozsądny człowiek dostosowuje się do świata; nierozsądny ciągle próbuje dostosować świat do siebie.
Dlatego cały postęp zależy od nierozsądnego człowieka. [George Bernard Shaw]
Zebrali 15mln $ na nowy sposób zbioru miodu / Innowacje w pszczelarstwie
Zebrali 15mln $ na nowy sposób zbioru miodu / Innowacje w pszczelarstwie
Na najstarszym portalu crowdfunding’owym  zakończyła się rekordowa zbiórka.  Pomysłodawcy zebrali na swój pomysł łącznie ponad 14 943 264 USD, co stanowiło prawie...
Czytaj dalej
Inteligentne Rolnictwo – Smart Farming
Inteligentne Rolnictwo – Smart Farming
Inteligentne ubranie, samochody, domy i …. rolnictwo. Sztuczna inteligencja dociera do wszystkich dziedzin życia, w tym do rolnictwa. Analiza i...
Czytaj dalej
Konopie włókniste – powrót do korzeni i technologiczny przełom w jednej roślinie! HEMPOLAND
Konopie włókniste – powrót do korzeni i technologiczny przełom w jednej roślinie! HEMPOLAND
Na Żuławach od kilku lat funkcjonuje prężnie działająca firma zajmująca się kontraktacją i przetwórstwem konopi włóknistych. Co ciekawe, w zlokalizowanym...
Czytaj dalej
Mobilne laboratorium i ścieżka edukacyjna – Włodzimierz Siemieniuk
Mobilne laboratorium i ścieżka edukacyjna – Włodzimierz Siemieniuk
          W Sierakowicach w powiecie Kartuskim znajduje się gospodarstwo rolno-rybackie, którego właścicielem jest ichtiolog Włodzimierz Siemieniuk....
Czytaj dalej
Biogazownie Rolnicze – POLDANOR S.A.
Biogazownie Rolnicze – POLDANOR S.A.
Firma Poldanor przy utylizacji odpadów produkcji rolnej produkuje duże ilości energii elektrycznej i cieplnej. Swoją działalność rolniczą rozpoczęła w 1994...
Czytaj dalej
Innowacyjne porodówki dla loch – Marcin Cysewski
Innowacyjne porodówki dla loch – Marcin Cysewski
   Przykładem innowacji wdrożonym w województwie pomorskim jest nowoczesny system porodowy dla 80 loch, który został zainstalowany w gospodarstwie Pana...
Czytaj dalej
Innowacje w produkcji ziemniaków – Farm Frites
Innowacje w produkcji ziemniaków – Farm Frites
Przykładem gospodarstwa produkującego żywność  najwyższej jakości może być Gospodarstwo Farm Frites Poland Dwa Sp zo.o. z siedzibą w Bobrownikach (powiat...
Czytaj dalej
Biogazownia rolnicza – Państwo Śmiechowscy
Biogazownia rolnicza – Państwo Śmiechowscy
Biogazownia, którą  wybudowali, działa od sierpnia 2014 roku i pracuje  na produktach pochodzenia rolniczego z własnego gospodarstwa. Surowce dodatkowe pozyskiwane...
Czytaj dalej
Nowoczesny sad – PODR w Lubaniu
Nowoczesny sad – PODR w Lubaniu
W sadzie nowoczesnym drzewa nasadzone są gęściej niż w sadzie tradycyjnym. Jest to odległość co 1,30 m w rzędzie. Konstrukcja...
Czytaj dalej

Zostań partnerem i wdrażaj innowacje

Jesteś zainteresowany wdrażaniem innowacji. Zostań Partnerem Sieci SIR. Wystarczy tylko minuta, a uzyskasz dostęp do informacji jak wdrażać innowacje w swoim gospodarstwie.

 

 Zostań partnerem – kliknij. 

 

 

 

 

Relacje z Wydarzeń

Nie oczekuj nowych rezultatów, jeśli wciąż postępujesz tak samo. A. Einstein
Udział w szkoleniach podpowie jak zrobić to inaczej.
Relacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 2/2018 dla KSOW
Relacja ze spotkania informacyjnego dot. konkursu nr 2/2018 dla KSOW
Grupy operacyjne, utworzone na potrzeby realizacji działania „Współpraca”, skupiają przedstawicieli rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych i innych zgodnie z PROW 2014-2020, działających na rzecz wdrażania...
czytaj dalej
Sieć Na Rzecz Innowacji
Sieć Na Rzecz Innowacji
  Innowacje to ważny element rozwoju wszystkich gałęzi rolnictwa. Dlatego też specjaliści odpowiedzialni za funkcjonowanie Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie wspierając  potrzeby rolników wychodzą...
czytaj dalej
Relacja z warsztatów – konsultacji dla grup operacyjnych EPI
Relacja z warsztatów – konsultacji dla grup operacyjnych EPI
Odbyły się warsztaty w formie konsultacji indywidualnych dla przedstawicieli grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI z województwa pomorskiego. Głównym prowadzącym warsztaty był krajowy broker innowacji...
czytaj dalej
Relacja ze szkolenia pt.,, Tworzenie sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych działań w sektorze pszczelarstwa”.
Relacja ze szkolenia pt.,, Tworzenie sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych działań w sektorze pszczelarstwa”.
W dniu 20.07.2017r. w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbyło się szkolenie  dotyczące tworzenia sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych...
czytaj dalej
Relacja z warsztatów dla przedstawicieli grup operacyjnych EPI.
Relacja z warsztatów dla przedstawicieli grup operacyjnych EPI.
W dniu 13.06.2017r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się warsztaty dla przedstawicieli grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI pt: „Innowacje w...
czytaj dalej

SIR – Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – SIR, funkcjonuje  w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewni CDR. W województwie pomorskim zadania te realizuje Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Cel główny SIR:

Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:

 1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji. 

Zadania Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach SIR:

 • wyszukiwanie i aktywizowanie partnerów KSOW do współpracy w zakresie wdrażania operacji innowacyjnych w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich w województwie;
 • identyfikacja potrzeb i problemów związanych z funkcjonowaniem SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR i jednostkom regionalnym;
 • ułatwianie partnerom KSOW tworzenia sieci kontaktów w ramach SIR w województwie;
 • współpraca z CDR, w szczególności przy prowadzeniu baz danych, w zakresie dotyczącym województwa, zbieraniu propozycji działań i operacji oraz opracowaniu informacji i sprawozdań.
 • gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;
 • informowanie o możliwości współpracy w ramach operacji w ramach SIR w województwie;
 • uczestnictwo w wojewódzkich grupach roboczych i grupach tematycznych,
 • przygotowanie, we współpracy z brokerami i partnerami KSOW działającymi w ramach SIR, propozycji działań do planu działania i operacji do dwuletnich planów operacyjnych w zakresie dotyczącym SIR w województwie oraz przekazywanie ich CDR;
 • realizacja planu działania w województwie w zakresie dotyczącym SIR na podstawie dwuletnich planów operacyjnych;
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności partnerów KSOW i działających w ramach SIR w województwie, w zakresie przygotowania i realizacji operacji wykorzystujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 • zapewnienie świadczenia usług przez brokerów w ramach WODR w województwie;
 • zapewnienie udziału doradców w grupach operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego oraz stała współpraca z tymi grupami.

 

Kontakt SIR w POMORSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO

Marta Rolbiecka / email: m.rolbiecka@podr.pl / tel.797010641

Przemysław Górski / email: p.gorski@podr.pl / tel. 501836855

Agnieszka Jereczek / email: sir@podr.pl / tel. 797010681

Katarzyna Radtke / email: sir@podr.pl / tel. 797010651

Zebrali 15mln $ na nowy sposób zbioru miodu / Innowacje w pszczelarstwie

Na najstarszym portalu crowdfunding’owym  zakończyła się rekordowa zbiórka.  Pomysłodawcy zebrali na swój pomysł łącznie ponad 14 943 264 USD, co stanowiło prawie 18 983% założonego celu. Internautów z całego świata zachwycił innowacyjny ul z nowatorską metodą zbioru miodu.

Pszczelarstwo w amerykańskiej rodzinie Andresona istnieje już ponad trzech pokoleń. Pomysł na powstanie Flow Hive 2 pojawił się po ciągłym miażdżeniu pszczół w trakcie zbiorów miodu. Ponadto liczne ukąszenia, pogorszyły stan zdrowia jednego z członków rodziny.

„Od czasów mojego dzieciństwa poszukiwałem nowej metody pozyskiwania miodu” – mówi Cedar Anderson współtwórca innowacyjnego ula.

Minęło wiele lat zanim udało im się opracować nowatorską technologię. Miesiące eksperymentów doprowadziły do ​​wielu prototypów, wielu prób i błędów.

A efekt ? Zobaczcie sami. Link do materiału filmowego poniżej.

Sieć Na Rzecz Innowacji

  Innowacje to ważny element rozwoju wszystkich gałęzi rolnictwa. Dlatego też specjaliści odpowiedzialni za funkcjonowanie Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie wspierając  potrzeby rolników wychodzą im naprzeciw – są obecni na różnych spotkaniach służąc niezbędną informacją. Spotkania nieformalne sprzyjają łączeniu wiedzy i nauki z praktyką rolniczą, dzięki czemu cieszą się …

Inteligentne Rolnictwo – Smart Farming

Inteligentne ubranie, samochody, domy i …. rolnictwo. Sztuczna inteligencja dociera do wszystkich dziedzin życia, w tym do rolnictwa. Analiza i wymiana tzw. big data (termin odnoszący się do dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna ale jednocześnie wartościowa, ponieważ może prowadzić do zdobycia nowej wiedzy) doprowadzi do wzrostu wydajności, produktywności i umożliwi lepsze wykorzystanie zasobów. Zastosowanie big data pomoże rolnikom przenieść się w przyszłość rolnictwa.

Konopie włókniste – powrót do korzeni i technologiczny przełom w jednej roślinie! HEMPOLAND

Na Żuławach od kilku lat funkcjonuje prężnie działająca firma zajmująca się kontraktacją i przetwórstwem konopi włóknistych. Co ciekawe, w zlokalizowanym pod Elblągiem zakładzie, na bazie roślin uprawianych przez naszych rodzimych rolników, powstają ekstrakty z konopi eksportowane m.in. do Szwajcarii, Holandii, a nawet… Wietnamu! Plantacje konopi były stałym elementem polskiego krajobrazu …

Mobilne laboratorium i ścieżka edukacyjna – Włodzimierz Siemieniuk

          W Sierakowicach w powiecie Kartuskim znajduje się gospodarstwo rolno-rybackie, którego właścicielem jest ichtiolog Włodzimierz Siemieniuk. Pan Włodzimierz gospodaruje w gospodarstwie rodzinnym, które funkcjonuje od 1990 roku. Dotychczas właściciele zajmowali się jedynie sprzedażą narybku wyhodowanego na własnych stawach oraz gospodarką rybacką na dzierżawionym jeziorze. Dziś gospodarstwo …

Innowacyjne porodówki dla loch – Marcin Cysewski

   Przykładem innowacji wdrożonym w województwie pomorskim jest nowoczesny system porodowy dla 80 loch, który został zainstalowany w gospodarstwie Pana Marcina Cysewskiego z miejscowości Gacnik  w powiecie Chojnickim. Pan Marcin gospodaruje na areale 50 ha. Na swoich gruntach uprawia głównie rzepak ozimy, pszenicę ozimą oraz ziemniaki przemysłowe. Dzięki dofinansowaniu unijnemu …

Innowacje w produkcji ziemniaków – Farm Frites

Przykładem gospodarstwa produkującego żywność  najwyższej jakości może być Gospodarstwo Farm Frites Poland Dwa Sp zo.o. z siedzibą w Bobrownikach (powiat Słupski). Gospodarstwo powstało w 1993 roku. Głównym celem tego gospodarstwa była produkcja wysokiej jakości surowca dla fabryki frytek, którą wzniesiono w Lęborku w roku 1994. Farm Frites Poland Dwa należy …

Biogazownia rolnicza – Państwo Śmiechowscy

Biogazownia, którą  wybudowali, działa od sierpnia 2014 roku i pracuje  na produktach pochodzenia rolniczego z własnego gospodarstwa. Surowce dodatkowe pozyskiwane są od okolicznych przetwórców owoców i warzyw. 90 % wytworzonej energii elektrycznej sprzedawane jest do sieci działającemu na tym terenie operatorowi energetycznemu. Reszta energii przeznaczana jest na własne potrzeby.

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne i do pobrania.

 

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)

 

Broszura - Razem możemy więcej - Działanie „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Katalog projektów związanych z innowacjami w rolnictwie

 

Redukcja emisji pochodzących z hodowli zwierząt